ELefANTC

E-Learning for Acquiring New Types of Skills – Continued

2008 – 2010

► VSTUP DO KURZU ◄


Príručka pre účastníkov kurzov


ČO PONÚKAME?

Na týchto stránkach nájdete informácie o projekte ELefANTC a jeho kľúčové výstupy:

  • Verejne prístupný online kurz zameraný do oblasti priemyselnej automatizácie a telematiky (podrobnosti…)
  • Špecializovaný osemjazyčný multimediálny slovník (podrobnosti…)
  • Možnosť získať certifikát o absolvovaní kurzu (podrobnosti…)

PRE KOHO?

Kurz je určený pre všetkých záujemcov, ktorí majú záujem o doplnenie znalostí v oblasti priemyselnej automatizácie a telematiky o najnovšie poznatky a súvislosti (napríklad pre absolventov stredných či vysokých škôl, zamestnancov a skúsených odborníkov ako na technických, tak netechnických pozíciách).

ZA KOĽKO?

Náklady na vytvorenie kurzu a aj na jeho pilotný beh po celý rok 2010 sú hradené z grantových prostriedkov EU a z prostriedkov partnerov projektu. Účastník kurzu, ktorý sa prihlási na štúdium v roku 2010, teda nehradí žiadne poplatky.

KEDY?

Predpokladaný termín spustenia kurzu je 15. marca 2010.

AKO?

Online kurz aj slovník sú ponúkané v elektronickej forme ako diaľkovo prístupné. Účastník potrebuje iba pripojenie k Internetu a počítač s internetovým prehliadačom. Registráciu do kurzu nájdete tu (podrobnosti…)

A DOBA ŠTÚDIA?

To záleží na Vás, na Vašich predchádzajúcich znalostiach a skúsenostiach, na Vašich časových možnostiach, na schopnostiach vstrebávať novú látku. Doporučená doba štúdia sú dve hodiny päťkrát týždenne po dobu troch mesiacov.

KTO MI POMÔŽE?

Kurz je podporovaný tútorom, teda učiteľom e-learningového štúdia, ktorý Vás podľa potreby povedie ako po stránke technickej, tak aj odbornej.

AUTORI

Autori kurzu a slovníka sú odborníci najmä z univerzít a priemyselných podnikov piatich krajín EU (podrobnosti…)

KONTAKT

Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa prosím na nás. (podrobnosti…)

ZMENA JAZYKA

EN PL SK DE CZ ES FR SI
Department of Telecommunication Engineering,
Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague
© 2008 All rights reserved
logo