ELefANTC

E-Learning for Acquiring New Types of Skills – Continued

2008 – 2010

► VSTUP DO KURZU ◄


Příručka pro uživatele


CO NABÍZÍME?

Na těchto stránkách najdete informace o projektu ELefANTC a jeho klíčové výstupy:

  • Veřejně přístupný online kurz zaměřený na oblast průmyslové automatizace a telematiky (podrobnosti…)
  • Specializovaný osmijazyčný multimediální slovník (podrobnosti…)
  • Možnost získat certifikát o absolvování kurzu (podrobnosti…)

PRO KOHO?

Kurz je určen pro všechny zájemce, kteří mají zájem o doplnění znalostí v oblasti průmyslové automatizace a telematiky, o nejnovější poznatky a souvislosti (například pro absolventy středních či vysokých škol, zaměstnance a zkušené odborníky jak na technických, tak netechnických pozicích).

ZA KOLIK?

Náklady na vytvoření kurzu i na jeho pilotní běh po celý rok 2010 jsou hrazeny z grantových prostředků EU a z prostředků partnerů projektu. Účastník kurzu, který se přihlásí ke studiu v roce 2010, tedy nehradí žádné poplatky.

KDY?

Kurz byl spuštěn 15. března 2010.

JAK?

Online kurz i slovník jsou nabízeny v elektronické formě jako dálkově přístupné. Účastník potřebuje pouze připojení k Internetu a počítač s internetovým prohlížečem.
Registraci do kurzu naleznete zde (podrobnosti…)

A DOBA STUDIA?

To záleží na Vás, na Vašich předchozích znalostech a zkušenostech, na Vašich časových možnostech, na schopnostech vstřebávat novou látku. Doporučená doba studia jsou dvě hodiny pětkrát týdně po dobu tří měsíců.

KDO MI POMŮŽE?

Kurz je podporován tutorem, tedy učitelem e-learningového studia, který Vás podle potřeby povede jak po stránce technické, tak odborné.

AUTOŘI

Autory kurzu a slovníku jsou odborníci zejména z univerzit a průmyslových podniků pěti zemí EU (podrobnosti…)

KONTAKT

Přejete-li si získat více informací, obraťte se prosím na nás. (podrobnosti…)

ZMĚNA JAZYKA

EN PL SK DE CZ ES FR SI
Department of Telecommunication Engineering,
Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University in Prague
© 2008 All rights reserved
logo